تبلیغات

احکام روزه

نیت روزه ماه رمضان

1 ـ آیا برای روزه ماه رمضان بهتر است هر روز نیت روزه داشته باشیم یا در اول ماه یکباره نیت کنیم ؟

باید هر روز نیت داشته باشید . البته بهتر است اول ماه نیز نیت روزه همه ماه را داشته باشید.

2 ـ اگر کسی شک داشته باشد که آخر شعبان است یا اول رمضان به چه نیتی روزه بگیرد ؟
روزى را كه انسان نمى داند آخر شعبان است یا اوّل رمضان، اگر به نیّت اول رمضان روزه بگیرد حرام مى باشد، بلکه باید به نیت آخر شعبان روزه بگیرد و اگر بعدا معلوم شود که اول رمضان بوده است ، به جایی روزه اول رمضان حساب می شود.

3 ـ آیا جایز است نیت روزه، شرطی باشد؟ به این معنا كه چنانچه اگر روزه قضا داشته باشم به نیت آن و در غیر آن صورت به نیت روزه مستحب باشد .
بلی این نوع نیّت کفایت می کند

4 ـ آیا می توان همزمان در یک روز، هم به نیت روزه قضا و هم به نیت روزه مستحبی روزه بگریم؟
خیر، کسی که روزه قضا دارد نمی تواند روزه مستحبی بگیرد. البته اگر در ایامی که گرفتن روزه مستحب است، شخص به نیت روزه قضا ، روزه گرفت ان شاء الله ثواب روزه مستحبی را نیز خواهد برد.

وقت شرعی برای امساک و افطار

5 ـ چند دقیقه قبل ازاذان صبح لازم است دست از غذا خوردن بكشیم؟
تا موقع دخول وقت می توانید بخورید ولی همین كه وقت داخل شد باید دست بكشید، البته بهتر است مقداری قبل از اذان دست از خوردن بكشید.

6 ـ آیا می توان بلافاصله با گفتن الله اکبر در تلویزیون در ماه رمضان افطار کرد؟
اگر با شنیدن اذان اطمینان به دخول وقت پیدا می کنید همان ابتدای اذان هم می توانید افطار کنید اگرچه بهتر است کمی صبر کنید.

7 ـ درشهر ماكو زندگی می كنیم كه فاصله آن با مركزاستان (ارومیه) نزدیك به 300 كیلومتر است. اوقات شرعی و اذان از رادیو به افق ارومیه پخش می شود . این جانب حدود كمتر از10 ثانیه بعد ازشروع اذان از رادیو آب‌ خوردم وظیفه اینجانب چیست؟
در صورتی که یقین داشتید که وقت داخل شده اشکال ندارد.

8 ـ ایا احتیاط كردن در خوردن و آشامیدن در ماه مبارک مضان مقداری قبل از اذان صبح رادیو واجب است؟
مقدار واجب روزه از اذان صبح تا اذان مغرب است لكن برای اینكه یقین كنید این مقدار را روزه داشته اید بهتر است كمی قبل از اذان دست بكشید و بعد از اذان مغرب كمی صبر كنید.

افطار کردن با اهل سنت

9 ـ ما درجایی زندگی می‌کنیم که برادران اهل تسنن زیاد تر از شیعیان هستند . اذان اینجا به وقت برادران اهل تسنن هست . حالا که آنها زودتر از ما افطار می‌کنند آیا ما می‌توانیم با آنها افطار کنیم؟
افطار کردن با آنها صحیح نیست و باید صبر کنید تا وقت داخل شود و سپس افطار کنید.

سن بلوغ برای واجب شدن نماز و روزه

10 ـ ایا سن روزه گرفتن دختران 9 سالگی است یا سنی كه انها برای اولین بار حیض می شوند؟
دختران با تمام شدن 9 سال قمری مكلف می شوند و در صورتی كه قدرت بدنی داشته باشند باید روزه هم بگیرند اگر چه حیض هم نبینند .

چیزهایی که روزه را باطل می کند

خوردن و آشامیدن

11 ـ اگر از خواب بیدار شوم و با ساعت و تلوزیون خیال کنم که صبح نشده و در حین خوردن متوجه شوم صبح شده حکم ان چیست ؟
در فرض سئوال قضای آن روز بر شما واجب است.

12 ـ ایا كسی كه روزه خود را باطل کرده باید روزه اش رابخورد ؟
کسی که روزه خود را باطل كرده، حق خوردن روزه تا اذان مغرب را ندارد.

13 ـ در ماه رمضان معمولا لب های انسان خشک می شود و با دندان انسان آنها را می کند گاهی انسان نمی تواند آن تکه های کوچک را از دهان خارج کند لکن مجبور می شود فرو ببرد این مساله در کل چه حکمی دارد؟
نباید فرد ببرد و باید آنها را بیرون بیاندازد واگر عمدا فرو ببرد روزه اش باطل و قضا و کفاره دارد.

14 ـ بلعیدن تکه غذایی که بین دندان مانده است روزه را باطل می کند؟
بلعیدن آن روزه را باطل می كند .

15 ـ اگر تکه ای ازغذا در گلو باقی بماند و شخص اطمینان دارد و یا احتمال می دهد که اگر بعد از اذان صبح بخوابد آن تکه در خواب بلعیده خواهد شد آیا می تواند بخوابد؟
در صورتی که اطمینان دارد اگر بخوابد روزه اش باطل می شود ، خوابیدنش جائز نیست.

16 ـ اگر شخص روزه دار سهوا چیزی بخورد آیا روزه باطل می شود؟ ایا دراین مسئله بین روزه واجب و مستحب فرقی وجود دارد ؟
در هیچ یك از موارد خوردن سهوى موجب بطلان روزه نمى‏شود.

17 ـ استفاده از رُژ لب برای روزه دار اشكال دارد؟
اگر چیزی فرو نرود اشكال ندارد.

آروق زدن

18 ـ در ماه مبارك رمضان اگر كسی بعد از اروق مقداری غذا به فضای دهانش برسد و بعد بی اختیار به داخل برگردد آیا روزه اش باطل می شود؟
فرورفتن غیر اختیاری غذای مذکور روزه را باطل نمی کند .

19 ـ اگر در زمان روزه به اصطلاح ترش کند وآنچه در دهان اش آمده است از روی ندانستن مسئله فرو ببرد حکم آن چیست ؟
باید روزه آن روز را قضا كند.

20 ـ در روز ماه رمضان شستن دهان با آب چه حكمی دارد؟
چنانچه آب به گلو نرسد اشكالی ندارد .

21 ـ آیا تر کردن لب توسط زبان روزه را باطل می کند؟
خیر روزه باطل نمى‏شود.

22 ـ اگر لب ها با اب دهان مرطوب شوند و این رطوبت مجددا به دهان باز گردد و خورده شود آیا روزه باطل می شود؟
اگر رطوبت به قدرى باشد كه در دهان مستهلك شود و رطوبت خارج از دهان به آن نگویند مبطل روزه نیست.

23 ـ اگر کسی نخ را با آب دهان خیس کند وبیرون نماید ودوباره در حالی که نخ هنوز خیس است وارد دهان کند و آب آن را فرو برد آیا روزه اش باطل شود؟
اگر رطوبت نخ طوری باشد که در آب دهان از بین برود و رطوبت خارج به آن گفته نشود روزه را باطل نمی کند.

غرغره کردن

24 ـ ایا روزه دار میتواند جهت درمان سرما خوردگی با اب نمك غرغره كند ؟
در صورتی كه چیزی را فرو نبرد اشكالی ندارد.

25 ـ استفاده از اسپری خوشبو كننده دهان در صورتی كه خورده نشود روزه را باطل می كند ؟
در صورتى كه به صورت مایع نباشد اشكال ندارد.

جویدن آدامس

26 ـ جویدن آدامس در ماه مبارک رمضان فقط بخاطر رفتن بوی دهان چه حکمی دارد؟
‏در صورتی كه می داند مزه آدامس به حلق می رسد روزه باطل و كفاره دارد ولکن اگر شیرینی آن از بین رفته باشد و چیزی از اجزاء آن فرو نرود، موجب بطلان روزه نمی شود.

مسواک زدن

27 ـ آیا مسواک زدن در هنگام روزه اشکال دارد؟
اشكالی ندارد، لكن نباید چیزی از اجزاء خمیر دندان و یا آب وارد حلق شود وگرنه موجب بطلان روزه می شود .

فرو دادن خلط سینه ودماغ

28 ـ اگر فردی در ایام ماه مبارك رمضان دچار سرفه گردیده و خلط حاصل از سرفه را فرو دهد روزه این شخص چه حكمی دارد؟
در صورتى كه خلط به فضاى دهان آمده، اگر عمداً فرو ببرد روزه‏اش باطل مى‏شود در صورتی که نمی دانسته است که روزه را باطل می کند تنها قضاى آن ‏روز را بگیرد و اگر می دانسته که روزه را باطل می‌کند علاوه بر قضا كفاره هم دارد.

29 ـ در ظهر یكی از روزهای ماه رمضان من در محلی بودم كه نمی توانستم به بیرون مراجعت كنم و در همین حین خلطی از حلق به طور كامل به دهان من آمد و من ناچارا و به دلیل ناتوانی در بیرون ریختن آن را عمدا بلعیدم آیا روزه من صحیح است یا خیر؟
اگر عمدا بلعیده باشید روزه باطل است و اگر می دانسته اید که روزه باطل می شود علاوه بر قضا کفاره هم دارد .

30 ـ اگر در هنگام روزه خلط از سینه یا هر جای دیگر وارد فضای دهان شود و طوری با آب دهان مخلوط شود كه مزه آن از بین برود آیا فرو بردنش روزه را باطل می كند یا خیر؟
در فرض سؤال كه خلط سینه در آب دهان مستهلك شده است، فرو بردنش اشكال ندارد.

31 ـ آیا هر مایع غلیظی که با عطسه و سرفه به دهان بیاید حکم خلط را دارد ؟
بلی، حكم خلط را دارد .

32 ـ آیا فرو دادن خلطی که وارد دهان نشده مثلا از بینی وارد گلو شده ولی به دهان وارد نشده برای روزه دار اشکال دارد؟
اگر وارد فضای دهان نشده باشد اشكال ندارد و روزه هم باطل نمی شود .

33 ـ درحالی که روزه بودم درمجلس روضه خوانی شرکت کردم و هنگامی که گریه می‌کردم احساس می کردم که گریه ها ازسقف دهان من وارد دهانم می شوند با توجه به اینکه این اولین باری بود که چنین می شدم گفتم که شاید مربوط به روزه بودن من باشد و به آن اهمیتی ندادم، آیا روزه‌ی من صحیح است؟
چنانچه مجرد احتمال بوده واطمینان نداشتید که گریه وارد دهان شما شده باشد روزه‌ی شما صحیح است.

35 ـ در یکی از سحرها ی ماه رمضان در هنگام خواب خلطی در دهانم آمد و من از روی تنبلی آن را خالی نکردم و در دهانم باقی ماند و خوابم برد پس از بیدار شدن از خواب خلط را فرو برده بودم آیا روزه من باطل است؟
در صورتی كه عمداً فرو برده اید روزه باطل شده است .

36 ـ من میدانستم که فرو دادن اخلاط روزه را باطل میکند ولیکن نمیدانستم که کفاره جمع دارد و در ان لحظه به طور ناگهانی ناچارا اخلاط را فرو دادم . حالا با این وجود ایا قضای روزه کافی است یا باید کفاره جمع داد؟
در صورتیکه می دانستید روزه را باطل می کند کفاره نیز دارد.

37 ـ اگر آب دهان وارد حلق شود و دو باره به دهان باز گردد آیا خوردنش مبطل روزه است؟
احتیاط واجب آن است كه اگر به فضاى دهان برگشت آن را فرو نبرند.

فرورفتن خون دندان ودهان

38 ـ من خونریزی لثه دارم آیا فرو بردن بدون اراده خون همراه آب دهان روزه را باطل میکند یا نه؟
اگر بدون اراده باشد مبطل روزه نیست.

39 ـ کسی که بیماری لثه دارد و همیشه از کنار دندانهای او خون می آید در ماه رمضان آب دهان خود را همیشه بیرون می ریزد ولی گاهی اوقات این آب دهان، وارد بدنش می شود آیا روزه اش صحیح است ؟
اگر می تواند باید روزه بگیرد و خون را هم فرو نبرد ولی اگر نمی تواند و به هر صورت خون در خواب یا بیداری فرو می رود باید معالجه كند و بعد از معالجه قضای روزه ها را بگیرد.

40 ـ در ایام ماه مبارک رمضان دندان خود را کشیده ام اما خونریزی آن قطع نشده است و به مقدار کم ادامه دارد. آیا برای روزه بنده مشکلی ایجاد می شود؟
چنانچه خون دندان را فرو نبرد اشكال ندارد .

41 ـ بعد از افطار دندان خود را کشیدم به این امید که تا سحر خونریزی آن قطع گردد و لیکن خون قطع بند نیامد، با توجه به اینکه کاملا از بلعیدن خون جلوگیری بعمل اوردم لیکن مزه خون را کاملا در دهانم احساس میکردم، به همین جهت روزه آن روز را در صبح همان روز افطار کردم حکم چیست؟‏
روزه گرفتن در فرض سؤال اشكالى ندارد و شما حق خوردن آن روز را نداشتید و چون جاهل به مسئله بوده‏اید باید قضا كنید. ضمناً بدانید كه انسان باید مانع فرو رفتن خون و اشیاء دیگر به داخل حلق شود لكن اگر بدون اختیار پایین رود روزه را باطل نمى‏كند .

42 ـ من دندانهایم را ارتدنسی (سیم پیچی) کرده ام. آیا با وجود این سیم ها در داخل دهان من روزه ام درست است و با توجه به ثابت بودن آنها من چه باید بکنم؟
ضرری برای روزه شما ندارد و روزه با آنها صحیح است.

استعمال پماد و روغن

43 ـ آیا استفاده از کرم های حاوی ویتامین و املاح مدنی و پماد ویتامینی و تقویتی روزه را باطل می‌کند.
استفاده از کرم و پماد روزه را باطل نمی کند.

استشمام بوی عطر وغذا و...

44 ـ آیا بوی رنگ ساختمان ، بوی پیاز و سبزی سرخ کرده و یا بوی گاز و مواد سوختنی و یا چیزی که بوی متعفن داشته باشد اگر به مشام روزه دار برسد آیا روزه اش باطل می شود؟
خیر، امثال چیزهایی که در سوال نوشته شده روزه را باطل نمی کند.

45 ـ درخصوص حکم استعمال عطر در ماه مبارک رمضان برای روزه دار توضیح فرمائید.
استعمال عطر برای روزه دار اشكالی ندارد. و در روایتی هم وارد شده است كه عطر تحفه روزه دار است.

46 ـ ایا زدن الکل به صورت و استشمام غیر عمدی یا عمدی الکل(برای مصارف پزشکی) موجب بطلان روزه می گردد ؟ ‏
استشمام بوى الكل و امثال آن موجب بطلان روزه نمى‏شود.

قطره‌ی چشم وبینی

47 ـ قطره چشم و گوش در صورتی که مزه یا بوی آن به حلق برسد آیا روزه را باطل می کند؟
روزه را باطل نمی كند ولی برای شخص روزه دار کراهت دارد.

48 ـ قطره چكاندن در بینی در روز ماه مبارك رمضان چه حکمی دارد ؟
اگر چیزی از قطره وارد حلق نشود و به اصطلاح فرو نرود اشكالی ندارد و روزه هم باطل نمی شود. و اگر مزه یا بوی آن به حلق برسد روزه صحیح است ولی برای روزه دار کراهت دارد.

تزریق آمپول

49 ـ آیا زدن آمپول بی حسی برای عمل چشم روزه را باطل می کند؟
اشكالی ندارد و روزه را باطل نمی كند.

50 ـ آیا تزریق آمپول روزه را باطل می كند؟
تزریق آمپولی که به جای دارو استعمال می شود و تقویتی نباشد اشکال ندارد. اما استعمال آمپولی که به جای غذا به کار می رود جایز نیست .

51 ـ آیا آمپول ویتامینی كه مربوط به تقویت بدن باشد روزه را باطل می کند ؟
آمپول تقویتی روزه را باطل می كند.

52 ـ به تجویز پزشك باید پنی سیلین تزریق كنم آیا تزریق چنین داروهایی روزه را باطل می كند یا خیر؟
تزریق پنی سیلین روزه را باطل نمی کند.

آزمایش خون

53 ـ آیا شخصی روزه دارد می‌تواند برای آزمایش خون بدهد.
اشكالی ندارد.

شستوشوی معده روزه دار

54 ـ آیا شستشوی معده بیمار بوسیله سوند معده که محلولی از طریق سوند داخل معده می شود و سپس آن محلول را از طریق سوند به بیرون می کشند باعث بطلان روزه می شود؟
در فرض سؤال روزه باطل می شود.

55 ـ آیا وارد كردن دستگاه آندوسكوپى در معده براى عكسبردارى روزه را باطل مى كند؟
اگر چیزى كه مبطل روزه است همراه آن داخل معده شود روزه را باطل مى كند.

جماع کردن

56 ـ آیا جماع کردن با همسر در ماه رمضان روزه را باطل می کند؟ واگر در هنگام جماع از خروج منی جلو گیری شود حکم چیست؟
بلی، جماع کردن به مقدار ختنه‌ گاه و بیشتر از آن روزه را باطل می کند ولو منی خارج نشود .

57 ـ اگر کسی به علت ندانستن مسئله در روز ماه رمضان با همسرش همبستر شود وبعد متوجه شود که این کار روزه را باطل می کند وظیفه اش چیست؟ آیا روزه ‌ی آن روز باطل شده است؟
بلی روزه باطل می شود، لكن در فرض سؤال که نمی دانستید فقط قضا دارد و كفاره ندارد .

خروج منی

58 ـ اگر روزه دار در حال روزه با همسر خود ملاعبه نماید و بدن خود را به بدن همسرش بچسباند و احتمال ضعیف بدهد منی از او خارج می شود ولی غفلتاً منی خارج شود روزه اش چه حکمی دارد و در صورت بطلان روزه آیا کفاره بر وی واجب می شود یا خیر؟
در فرض سوال قضای روز‌ه آن روز بر وی واجب است، ولی کفاره واجب نیست. در ضمن آن روز باید روزه دار باشد .

59 ـ اگر در ماه مبارک رمضان از مرد هنگام بازی با همسرش بدون قصد و بی اختیار منی خارج شود حکم روزه و کفاره ان روز چیست؟ حکم همین موضوع با زن نامحرم چیست؟
اگر قصد انزال نداشته و عادتاٌ هم با شوخی كردن منی خارج نمی شده است به نحوی كه مطمئن بوده كه منی خارج نمی شود روزه اش صحیح است، و اگر قصد انزال داشته یا عادت او بر این بوده كه با شوخی منی خارج می شده است علاوه بر قضا كفاره هم بر او لازم می‌شود. و اگر بازن نامحرم بازی کند و قصد انزال داشته باشد یا عادتا با این کار از او منی خارج می شده است علاوه بر قضا بنابر احتیاط واجب کفاره جمع نیز باید بدهد.

60 ـ اگر روزه داری به قصد لذت به تصاویر مبتذل نگاه نماید و منی از او خارج شود چه حكمی دارد؟
نگاه کردن با قصد لذت به تصاویر مبتذل جایز نیست و در صورتى كه منی خارج شود روزه اش باطل است واگراطمینان داشته باشد كه در صورت نگاه كردن با لذت به این تصاویر منى از او خارج مى‏شود علاوه بر قضا كفاره هم بر او واجب است.

61 ـ اگر در ماه رمضان شوهر نتواند خود را کنترل نماید و با بدن زن خود را تحریک کند و منی از او خارج شود، روزه مرد و زن چه حکمی دارد؟
روزه مرد باطل می شود و كفاره هم واجب می شود و در صورتی كه زن به اوج شهوت رسیده باشد و در این حالت رطوبتی نیز از او خارج شود روزه او نیز باطل و كفاره هم واجب می شود مگر اینكه مرد زن را مجبور نماید که در آن صورت كفاره به عهده‌ی مرد می‌باشد.

حکم شک در خروج منی

من قبل از ماه مبارك رمضان عقد كرده ام. به محض هم آغوشی با شوهرم با اینكه هیچ كار خاصی نمی كنیم آب بی رنگ و لزجی از من خارج می شود . ایا روزه های من اشكال دارد و باید غسل بجا بیاورم ؟ اصولا برای خانم ها چه زمانی غسل واجب می شود
اگر در اوج شهوت آبی خارج شود غسل جنابت واجب می شود ضمنا هرگاه شك كنید كه آیا به آن حالت رسیده اید یا خیر و یقین پیدا نكنید ، مایعی که خارج می شود حکم منی را ندارد وغسل جنابت واجب نمی شود و روزه شما صحیح است.

62 ـ اگر در ماه رمضان فیلمی که باعث تحریک شهوت می‌شود را ببینیم در صورتی که مایعی از انسان خارج شود که با جهش همراه نباشد وسستی ایجاد نکند وظیفه چیست.
در مردها اگر مایع مذکور‏علامت و نشانه های سه گانه منی را نداشته روزه باطل نمی شود.

دست زدن به نامحرم

63 ـ آیا دست زدن به شخص نامحرم باعث باطل شدن روزه می شود؟
باعث بطلان روزه نمى‏شود، ولى گناه دارد و شخص روزه دار باید با تمام اعضا و جوارح روزه باشد، و ماه رمضان ‏بهترین ایّام براى تمرین پرهیز از گناه و نزدیك شدن به خداوند است.

استمناء

64 ـ استمنا در ماه مبارك رمضان چه حكمی دارد ؟
استمناء همیشه حرام است و در ماه رمضان مبطل روزه است و چون افطار به حرام است روزه اش باطل می شود و علاوه بر قضای آن روز بنابر احتیاط واجب كفاره جمع نیز بر او واجب می شود.

65 ـ اگر کسی نداند که استمنا حرام است و نیز نداند که یکی از مبطلات روزه است و در ماه رمضان استمناء کند ، تکلیف او چیست؟
در صورتى كه جاهل مقصر نبوده باشد فقط قضاى آنروز به عهده اوست و كفاره ندارد . جاهل مقصر یعنی کسی که دنبال یاد گرفتن مساله نرفته و کوتاهی کرده است که در این صورت کفاره نیز واجب می شود.

66 ـ اگر کسی روزه‌ی خود را با كار حرامی باطل كند حكم ان چیست؟
در فرض سؤال بنابر احتیاط واجب كفاره جمع بر او واجب می شود و قضای آن روز نیز لازم است.

فرو بردن سر در آب و شنا کردن

67 ـ ایا وقتی انسان زیر دوش حمام می‌كند و روزه هم باشد آیا روزه را باطل می شود؟
زیر دوش رفتن روزه را باطل نمی کند.

68 ـ آیا رفتن به استخر در هر صورتی روزه را باطل مکند؟
در صورتی که سر تماما زیر آب قرار گیرد روزه باطل می شود.

69 ـ آیا به سر گذاشتن كلاه غواصی در هنگام شنا كه تمام سر را می پوشاند می‌تواند باعث جلوگیری از باطل شدن روزه شود؟
بله در فرض سوال روزه باطل نمی شود .

70 ـ رفتن آب داخل گوش هنگام غسل ، آیا روزه را باطل می کند؟
خیر باطل نمی کند .

رساندن دود وغبار به حلق

71 ـ آیا كشیدن سیگار و قلیان روزه را باطل می‌كند ؟
احتیاط واجب آن است كه روزه دار از کشیدن قلیان و سیگار و امثال اینها خود داری کنید و اگر روزه دار سیگار یا قلیان بکشد بنابر احتیاط واجب روزه اش باطل می شود

72 ـ اگر فردی اعتیاد به سیگار یا مواد مخدر دیگری داشته باشد به طوری که نمی تواند بدون آنها روزه بگیرد . می تواند در طول روز (حین روزه) سیگار بکشد و یا مخدر دیگری مصرف کند ؟
شخص روزه ‏دار به بهانه اعتیاد به سیگار حق ندارد روزه خویش را ترك كند بلكه در صورت ‏اعتیاد و مشقت و عدم توانائى بر ترك سیگار، لازم است روزه خود را بگیرد و به مقدار ضرورت آن هم در خفاء از سیگار استفاده نماید و روزه او صحیح است و قضا هم‏ ندارد و بنابراین كسانى كه معتاد به سیگار نیستند و یا اگر معتاد هستند مى‏توانند در روز سیگار را ترك نمایند نمى‏توانند در هنگام روزه از آن استفاده نمایند.

73 ـ اگر به واسطه دود ماشین ها یا سیگار كشیدن دیگران احساس كند دود وارد بدنش شده آیا روزه او اشكالی دارد؟
دود غلیظ برای روزه مضر است اما دود به اندازه ای که نوشته اید مبطل روزه نیست.

اماله کردن

74 ـ آیا اماله کردن روزه را باطل می کند؟
اماله كردن با چیزهای روان اگر چه از روی ناچاری و برای معالجه باشد روزه را باطل می‌كند.

75 ـ آیا وارد كردن آب در مخرج غایط برای اینكه غایط بطور كامل خارج شود و مجرای خروج غایط تخلیه گردد و آب دوباره خارج شود اماله محسوب می شود؟ واگر اماله است روزه اش چه حكمی دارد؟
بلی اماله محسوب می شود و روزه را باطل می کند. اما اگر كسی بدلیل ندانستن مساله یا عدم التفات نسبت به مساله این كار را در حال روزه انجام دهد ، روزه اش باطل است قضا دارد ولی كفاره لازم نیست.

استعمال شیاف

76 ـ آیا استعمال شیاف روزه را باطل می کند ؟
استعمال شیاف های غیر روان كه برای معالجه است اشكال ندارد .

77 ـ آیا زن روزه دار می تواند از پماد در فرج خود استفاده کند؟
اشكالی ندارد.

78 ـ اگر در معده روزه دار دستگاه اندسکوپی برای عکس‌برداری وارد کنند آیا روزه اش باطل میگردد؟
خیر باطل نمی شود.

79 ـ انجام معاینات پزشكی نمونه برداری از رحم در بانوان در حالی كه آن زن روزه دار باشد آیا باعث بطلان روزه می شود؟
به روزه ضرری نمی رساند.

81 ـ آیا آزمایش خون روزه را باطل میكند؟
خیر، باطل نمى‏كند.

استفراغ (قی کردن)

82 ـ در یكی از روزهای ماه مبارك رمضان من دچار مسمومیت غذایی ناشی از غذایی كه در سحر خورده بودم، شدم و حالت استفراغ و قی به من دست داد و هر چه سعی كردم نتوانستم جلوی خودم را بگیرم و قی كردم. آیا روزه آن روز من باطل است وقضا دارد ؟ آیا كفاره هم دارد یا نه؟ البته درآن روز چیزی نخوردم و نیاشامیدم و غذای قی شده را هم فرو ندادم وهیچ کاری که مبطل روزه باشد انجام ندادم ودهانم را هم شستم.
در فرض سوال که عمدا استفراغ نکرده اید و کاری که مبطل روزه باشد انجام نداده اید، روزه شما صحیح بوده و قضا و کفاره ندارد.

روزه بی نماز

83 ـ روزه كسی كه نماز نمی خواند چه حكمی دارد؟
روزه اش درست است، لكن باید نماز هم بخواند.

روزه گرفتن بی حجاب

84 ـ روزه كسی كه حجاب ندارد چه حكمی دارد؟ دوست الجزایری دارم كه نماز می خواند و روزه می گیرد ولی حجاب ندارد؟
روزه او صحیح است، لكن حجاب هم بر او واجب است.

نماز و روزه مسافر

85 ـ اگر کسی قبل از اذان ظهر از وطن خود خارج شود و قبل از اذان مغرب برگردد. ایا روزه اش باطل است
روزه اش باطل است و باید بعد از ماه رمضان قضای آن را به جا بیاورد .

86 ـ اینجانب ساكن رشت می باشم و بعضی وقت ها به لاهیجان رفت و آمد می كنم آیا نمازم شكسته می باشد و گاهاً شبها در آن شهر بیتوته می كنم و اقامتم در حد یك یا دو روز است حكم روزه ام در ماه رمضان چیست؟
در صورتی مرتب بین این در محل در رفت و آمد باشید و کمتر از ده روز در یک جا بمانید و حداقل در طول یک ماه چهار سفر کمتر از ده روز داشته باشید نماز شما در همه جا تمام است . در غیر این صورت در شهر لاهیجان نماز شما شکسته و روزه نمی توانید بگیرید.

87 ـ این جانب کارمند بنیاد مسکن می باشم و در این اداره سمت کارشناس امور عمرانی را دارم لذا جهت بازدید از پروژه های اداره هر چند روز یکبار باید از شهر خارج شوم به همین دلیل آیا مسافرت اینجانب جزء شغلم محسوب می شود و باید روزه آن روز را بگیرم یا نه؟
اگر حداقل هفته ای یکبار مسافرت دارید و ده روز در یک جا نمی مانید مادامی که چنین رفت وآمد داشته باشید نماز شما تمام و روزه شما صحیح است و البته فرقی نمی کند که سفرهای شما به دلیل شغل یا تحصیل یا تفریح باشد.

88 ـ اگر برای کار به صورت پروژه ای به مسافرت بروم مثلا دو روز در هفته برای مدت حدود شش ماه حکم روزه چگونه است؟
تا زمانی که چنین رفت وآمد داشته باشید وده روز در یک جا نمانید نماز شما در تمام جاها تمام و روزه شما صحیح است.

89 ـ من ساكن تهرانم و كارم 4 روز در هفته در شهر سمنان است ایا میتوانم این 4 روز را روزه باشم یا خیر؟
مادامی که بین تهران و سمنان در رفت و آمد هستید و ده روز در یک جا نمی مانید نماز شما در تمام جاها تمام وروزه اش صحیح است .

90 ـ محل كار من در شهر ری و منزل ام دركرج می باشد نما ز و روزه هایی كه در شهر ری و تهران هستم ولی در محل كارم نیستم چگونه است ؟
اگر بین وطن و محل دیگر خود به صورت مستمر رفت وآمد داشته باشید وحد اقل هفته‌ی یک بار مسافرت کنید و ده روز در یک محل نمانید تازمانی که چنین رفت وآمد دارید در تمام جاها نماز شما تمام وروزه شما صحیح است و فرقی نمی کند که سفرهای شما بابت کار باشد یا تفریح به طور کلی اگر مرتب در رفت و آمد باشد و کمتر از ده روز در یک جا بمانید در همه جا نماز و روزه شما تمام است.

مسافرت از وطن به وطن دیگر

91 ـ اگر بنده در ایام ماه مبارك رمضان از تهران كه محل سكونت فعلی من هست به وطنم كه دماوند است بروم آیا روزه من صحیح است ؟
اگر از دماوند كه وطن اصلی شماست اعراض نكرده اید، یعنی قصد دارید در آینده دوباره به آنجا برای زندگی برگردید در این صورت نماز و روزه شما تمام و صحیح است، لكن اگر اعراض كرده اید باید نماز را در دماوند شكسته بخوانید و روزه هم نمی توانید بگیرید.

92 ـ اگر ما در شهری غیر از شهر محل تولدمان بطور دایمی ساكن باشیم آیا برای رفتن به شهر محل تولدمان كه با محل سكونتمان بیش از 60 كیلومتر فاصله دارد در ماه رمضان و برای اشكال ایجاد نشدن در روزه آیا باید قبل از ظهر به آنجا برسیم؟‏
بلی، باید قبل از ظهر به آنجا برسید، و در آنجا نیت روزه كنید. ولی اگر در بین راه باشید و ظهر شود باید افطار كنید و نمی توانید روزه بگیرید.

93 ـ چنانچه در ماه مبارك رمضان از زادگاه خود (بندر انزلی) ساعت 8 صبح به وطن دوم خود كه تهران است سفر نمایم و ساعت 2 بعد از ظهر برسم روزه ای را كه گرفته ام آیا صحیح است یا باید قضای آن را بگیرم.
اگر قبل از زوال یعنی قبل از اذان ظهر به جائی كه وطن شما باشد یا جائی كه قصد اقامت ده روز می كنید نرسیده باشید نمی توانید قصد روزه كنید بلكه آن روز را مسافر هستید و روزه تان باطل است.

باز گشتن از سفر به وطن

94 ـ اگر کسی قبل از ظهر در ماه رمضان به جایی که فاصله ان تا وطن اش بیش از (بیش از 22.5کیلومتر) است سفر کند و قبل از اذان ظهر به وطن خود که صبح از آنجا خارج شده بر گردد آیا میتواند قصد روزه نماید و یا چون ابتدا مسافر شده دیگر نمیتواند ان روز روزه بگیرد؟
می تواند قصد روزه کند و روزه اش صحیح است.

95 ـ اگر شخصی قصد مسافرت داشته باشد و قصد کند قبل از اذان ظهر به وطن خویش باز گردد ولی موقع بازگشت در بیست کیلو متری شهر خود باشد روزه شخص مورد نظر چگونه است؟
چنانچه در موقع اذان ظهر در جائی باشد كه اذان شهر را بطور متعارف نمی شنود و یا دیوار آخرین منزل شهرش را نمی بیند روزه اش صحیح نیست و بعدا باید آن را قضا کند.

96 ـ فردی که ساکن تهران است در ماه رمضان از منزل خود ساعت 8 صبح خارج شده و به کرج میرود (از حد ترخص خارج میشود) و پس از انجام کارهای مربوطه به تهران بازمیگردد و ساعت 11 صبح (قبل ازاذان ظهر) به تهران میرسد. اگر این فرد در طی این سفر کاری که مبطل روزه است انجام نداده باشد آیا به محض رسیدن به تهران میتواند نیت روزه نماید؟ آیا روزه آن روزش صحیح است؟
بلی در فرض سوال روزه اش صحیح است و اشکالی ندارد

مسافرت به زادگاه

97 ـ آیا اگر بخواهم در ماه مبارك رمضان به زادگاه خود سفر نموده و كمتر از ده روز در آنجا اقامت كنم، گرفتن روزه در زادگاهم صحیح است یا خیر؟
اگر زادگاه شما وطن شما بوده و از آنجا اعراض هم نکرده باشد الان هم وطن شماست و نمازتان تمام و روزه تان را هم می گیرید و احتیاج به قصد اقامت ندارید لكن اگر از آن وطن زادگاهی اعراض كرده باشید ومعنای اعراض آنست که دیگر قصد برگشتن برای زندگی را در آنجا برای همیشه نداشته باشید، در این صورت در آنجا دیگر حكم مسافر را دارید و باید قصد اقامت كنید تا بتوانید روزه تان را بگیرید.

اعراض از وطن

98 ـ اگرشخصی محل زادگاه خود را همیشه برای زندگی ترك كند و در جای دیگر زندگی كند و فقط برای دیدن والدین و خویشان به انجا رود حكم نماز و روزه او چیست؟حتی حكم نماز و روزه برای فرزندان آن شخص چطور؟
اگر اعراض كرده است به این معنی كه دیگر قصد برگشتن به آنجا را برای زندگی کردن دائمی نداشته باشد نماز او شكسته است، و اگر اعراض نكرده نماز و روزه او تمام است و در هر صورت نماز فرزندان آن شخص شكسته است.

ماندن ده روز در سفر

99 ـ بنده در محلی 10روز قصد كردم كه وطن من نیست بعد از چند روز كاری پیش امده می‌خواهم مسافرت كنم وضعیت روزه بنده چیست؟
هر وقت مسافر شوید نمی توانید روزه بگیرید. و مادامی كه در آن محل هستید ولو قصد مسافرت دارید باید نماز را تمام و روزه را بگیرید.